Koken in Portugal

Privacyverklaring Kokeninportugal.nl

Laatste update: 2 februari 2024

Deze privacyverklaring is van kracht op KokeninPortugal.nl en regelt het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens die worden verzameld via het inschrijfformulier en het contactformulier op deze website.

1. Verzamelde Gegevens

1.1 Inschrijfformulier:

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Volledige naam, adresgegevens, en contactinformatie zoals e-mailadres en telefoonnummer.
  • Specifieke informatie die nodig is voor het boeken van accommodatie.

1.2 Contactformulier:

  • Volledige naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

2. Doeleinden van Gegevensverwerking

Wij verwerken deze gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het faciliteren van inschrijvingen voor kookcursussen.
  • Het onderhouden van communicatie betreft reis- en kookcursusdetails.
  • Het verstrekken van relevante informatie met betrekking tot de kookcursus.

3. Gegevensdeling en Beveiliging

3.1 Gegevensdeling: 

Wij delen de verzamelde persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de kookcursus en reisfaciliteiten.

3.2 Beveiliging: 

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Hierbij inbegrepen zijn maatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van gegevens te voorkomen.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

5. Verantwoordelijke voor Privacy

De verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens is Ingrid van den Arend. Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot privacykwesties, kunt u contact opnemen via info@kokeninportugal.nl.

6. Rechten van Betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie, verwijdering en het recht om vergeten te worden. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor privacy.

7. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om te voldoen aan wettelijke vereisten of wijzigingen in onze bedrijfsvoering. Bezoekers worden aangemoedigd om regelmatig deze verklaring te raadplegen voor eventuele updates.

Open chat
1
Hulp nodig?
Scan de code
Welkom! Waarmee kan ik helpen?